Löydä sijainti ja aseta kurssi

TUNNISTA

Ajattelumieltymykset ja ihmissuhdetaidot
Motivaation dynamiikka ja johtajuuskyvyt
Työilmapiiri, työmotivaatio ja tiimiin sopiminen
Soveltuvuus ja kehityspotentiaali

PARANNA

Suorityskykyä ja kandidaattien valintaa
Rekrytointistrategiaa ja rekrytoinnin tuloksia
Rekrytointia
Urasuunnittelua

INTEGROI

Tiimien rakentamista
Henkilökohtaisia ja ammatillisia kehittymisen mahdollisuuksia
Tehokas 360°palaute
Organisaation kulttuurien mittaaminen ja mallinnus