Find position & sæt kursen!

ANALYSER:

Tænke-strukturer & Interpersonlige færdigheder
Motivationsdrivkrafter & Lederevner
Arbejdsklima, Jobmotivation & Team-indpasning
Indlæringsevne & Potentiale udnyttelse

 

BLIV BEDRE TIL:

Jobprofiler & Kandidatudvælgelse
Rekrutteringsstrategi & Resultater
eRekruttering
Karriere planlægning

 

HJÆLPER MED:

Team Building
Personlige & Professionelle udviklingsmuligheder
Effektivt værktøj til 360° Feedback
Måling & Modellering af Organisationskulturen