Găseşte poziţia & stabileşte direcţia!

Analizează:

Preferinţele de Gândire & Abilităţile Interpersonale
Dinamica Motivaţiei & Abilităţile de Lider
Mediul Organizaţional, Motivarea Profesională & Potrivirea cu Echipa
Aptitudinile & Realizările Posibile

Îmbunătăţeşte:

Poziţionarea Profilurilor & Selecţionarea Candidaţilor
Strategia de Recrutare & Rezultatele Recrutării pe Internet
Planificarea Carierei

Este utilizat:

În Construirea Echipei
În Oportunităţile de Dezvoltare Personală & Profesională
Ca Instrument Eficient pentru Feedback-ul 360°
În Măsurarea & Reprezentarea Culturii Organizaţionale